ข้อตกลงและเงื่อนไข

สินค้าของทางบริษัท มูฟฟาสท์ จำกัด เป็นสินค้าใหม่ทุกชิ้น
และเมื่อท่านได้รับสินค้าตามที่ลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อสินค้าไว้ โปรดตรวจสอบดังนี้

- สินค้าเป็นไปตามที่สั่ง ตัวสินค้า สี รสชาติ และจำนวน
- สินค้าและของแถมครบตามโปรโมชั่นที่ได้รับ
- สินค้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่มีร่อยรอยจนเกิดความเสียหาย เ๙่นสินค้าชำรุดมีการงัดแงะ บุบ หกและเทอะ และสินค้าเสื่อมสภาพ

ระยะเวลาการรับประกัน
- ภายใน 7 วัน (นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า) ในกรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้า และพบข้อบกพร่อง ทางบริษัทยินดี รับเคลมสินค้าใหม่ทันทีสินค้าไม่เรียบร้อยหรือมีตำหนิ ไม่สามารถใช้งานได้สินค้าไม่เรียบร้อยหรือมีตำหนิ ไม่สามารถใช้งานได้สินค้าไม่เรียบร้อยหรือมีตำหนิ ไม่สามารถใช้งานได้
- ภายในระยะเวลา 10 วัน
- ภายในระยะเวลา 30 วัน

เงื่อนไขการ รับ ส่ง สินค้า
- ส่งสินค้าทางไปรษณีย์
- ส่งสินค้า messenger
- Walk in
ระยะเวลาการดำเนินการ แจ้งผลการตรวจเช็ค เสนอราคา

หมายเหตุ : *การรับประกัน 10 วันในกรณีสินค้ามีปัญหาชำรุด เสียหาย
**การรับประกัน 30 วันจะเป็นการเคลมในกรณีลูกค้าแพ้สินค้าจำพวกครีม

เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

กรณีการคืนสินค้า
สินค้าชำรุดเสียหาย
สินค้าจัดส่งผิดจากคำสั่งซื้อของลูกค้า
สินค้าจัดส่งผิดโดยบริษัท
ลูกค้าไม่พึงพอใจสินค้า
ลูกค้าไม่พึงพอใจบริการ

กรณีคืนเงิน
ลูกค้าไม่พึงพอใจสินค้า
ลูกค้าไม่พึงพอใจในการบริการ
ลูกค้าโอนเงินเกิน

กรณีการเปลี่ยนสินค้า
ส่งสินค้าผิดจากที่ลูกค้าสั่งซื้อ สินค้าชำรุด เสียหาย

เอกสารประกอบการรับประกัน เคลมสินค้า คืนเงิน
- บัตรประชาชน
- หน้าบุ๊คแบงค์ที่มีเลขที่บัญชีและชื่อบัญชี
- แคปแชทที่ลูกค้าร้องเรียนต้องการเคลมหรือคืนเงิน
- ภาพก่อนหลังกรณีแพ้
- ภาพประกอบกรณีสินค้าชำรุดเสียหาย